Call: 0123456789 | Email: info@example.com


Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật 100×150, thép hộp 100×150, và nhiều loại hộp thép 100×150: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-100×150, và các loại hộp thép khác. Thép hộp chữ nhật 100×150 Thép hôpk chữ nhật 100x150x5 Thép hộp 100x150x5 Thép Read more…


Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật 75×125, thép hộp 75×125, và nhiều loại hộp thép 75×125: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-75×125, và các loại hộp thép khác. Thép hộp 75x125x5 Thép hộp vuông 75x125x4 Thép hộp vuông 75x125x6 thép hộp vuông Read more…


Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật 75×150, thép hộp 75×150, và nhiều loại hộp thép 75×150: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-75×150, và các loại hộp thép khác. Thép hộp 75x150x5 Thép hộp chữ nhật 75x150x5  Thép hộp 75×150,thép hộp chữ nhật Read more…


thép hộp 100x200

Thép hộp chữ nhật 80×120, thép hộp 80×120, và nhiều loại hộp thép 80×120: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-80×120, và các loại hộp thép khác. Thép hộp 80×120 Thép hộp chữ nhật 80x120x5  Thép hộp chữ nhật 80x120x5  Thép Read more…


thép hộp 100x200

Thép hộp chữ nhật 60×120, thép hộp 60×120, và nhiều loại hộp thép 60×120: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-60×120, và các loại hộp thép khác. Thép hộp 100×200 Thép hộp 60×120 Thép hộp chữ nhật 60x120x5  Thép hộp chữ Read more…


Thép hộp 50x100

Thép hộp chữ nhật 50×100, thép hộp 50×100, và nhiều loại hộp thép 50×100: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-50×100, và các loại hộp thép khác. Thép hộp 50×100 Thép hộp chữ nhật 50x100x5  Thép hộp chữ nhật 50×100  Thép Read more…


Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật 40×80, thép hộp 40×80, và nhiều loại hộp thép 40×80: 50×50, 60×60, 75×75, 80×80, 90×90, thep-hop-chu-nhat-40×80, và các loại hộp thép khác. Thép hộp 40×80 Thép hộp chữ nhật 40x80x5  Thép hộp chữ nhật 40×80  Thép Read more…

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH XNK TM KIÊN HOÀNG chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty có đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ ngoại thương, trong những năm qua. Công ty và các thành viên trong công ty đã tạo uy tín với khách hàng trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư xây dựng. Hy vọng với dịch vụ thương mại tại đây chúng tôi cung cấp sẽ làm quý khách hài lòng. THÉP KIÊN HOÀNG UY TÍN LÀ CHẤT LƯỢNG.