Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Thép hộp 50 x 50 x 5 x 6000mm, thép hộp vuông 50x50x5x6000mm


bảng giá thép hộp
Thép hộp vuông 50x50
Thép hộp vuông 50×50

thép hộp vuông 50 x 50 x 5 x 6000mm
thép hộp vuông 60 x 60 x 5 x 6000mm
thép hộp vuông 75 x 75 x 5 x 6000mm
thép hộp vuông 100 x 100 x 5 x 6000mm
thép hộp vuông 100 x 100 x 6 x 6000mm
thép hộp vuông 100 x 100 x 8 x 12000mm
thép hộp vuông 120 x 120 x 5 x 6000mm
thép hộp vuông 200 x 200 x 5 x 6000mm
thép hộp vuông 200 x 200 x 6 x 6000mm
thép hộp vuông 200 x 200 x 8 x 6000mm
thép hộp vuông 200 x 200 x 10 x 6000mm
thép hộp vuông 200 x 200 x 12 x 6000mm
thép hộp vuông 100 x 100 x 10 x 6000mm
thép hộp vuông 150 x 150 x 6 x 6000mm
thép hộp vuông 150 x 150 x 6 x 6000mm
thép hộp vuông 150 x 150 x 8 x 6000mm
thép hộp vuông 150 x 150 x 10 x 6000mm
thép hộp vuông 150 x 150 x 12 x 6000mm
thép hộp vuông 250 x 250 x 10 x 6000mm
thép hộp vuông 300 x 300 x 6 x 6000mm
thép hộp vuông 300 x 300 x 8 x 6000mm
thép hộp vuông 300 x 300 x 10 x 6000mm
thép hộp vuông 300 x 300 x 12 x 6000mm
thép hộp vuông 50×50, thép hộp vuông 60×60, thép hộp vuông 75×75, thép hộp vuông 100×100, thép hộp vuông 120×120, thép hộp vuông 200×200, thép hộp vuông 150×150, thép hộp vuông 250×250, thép hộp vuông 300×300.

thép hộp 50×50

thép hộp 60×60
thép hộp 75×75
thép hộp 100×100
thép hộp 120×120
thép hộp 200×200
thép hộp 150×150
thép hộp 250×250
thép hộp 300×300

Have any Question or Comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH XNK TM KIÊN HOÀNG chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty có đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ ngoại thương, trong những năm qua. Công ty và các thành viên trong công ty đã tạo uy tín với khách hàng trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư xây dựng. Hy vọng với dịch vụ thương mại tại đây chúng tôi cung cấp sẽ làm quý khách hài lòng. THÉP KIÊN HOÀNG UY TÍN LÀ CHẤT LƯỢNG.